Daily Archives: 15 janvier 2020

Fararanondanona ny tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena ny Talata 14 Janoary 2020 .

Satria natolotr’i Andriamatoa TINOKA Roberto, Ministry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena tamin’ny fomba ofisialy an’i Andriamatoa Nicolas Dupuis ny birao fiasany amin’ny maha Consultant na manampahaizana manokana miara- miasa amin’ny Minisitera azy .

Taorian’ny fiarahabana tratry ny taona , dia nambarany tamin’izany fa noho ny ezaka goavana nataon’ ity Mpanazatra ity dia tafiditra anisan’ireo sangany aty Afrika ny ekipam-pirenena Malagasy !
 » Noporofoinao hoy Andriamatoa Ministra ny fitiavanao ny BAREA satria na dia teo aza ireo antso sy tolotra mampilendalenda avy amin’ireo tarika matanjaka , taorian’ireny vokatra manan- tantara tamin’ny CAN 2019 , ireny izay nahatafakatra an’i Madagasikara tany amin’ny ampahefadalana ; dia tsy naharototra anao noho firaiketamponao amin’ireo mpilalao sy ny fankatoavanao ny fiangaviana ny tenanao hanohy ny asa maha mpanazatra , avy amin’ny Filohampirenena ANDRY Rajoelina !
Fitiavana lehibe indrindra izany !  »