Category Archives: Non classé

Fararanondanona ny tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena ny Talata 14 Janoary 2020 .

Satria natolotr’i Andriamatoa TINOKA Roberto, Ministry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena tamin’ny fomba ofisialy an’i Andriamatoa Nicolas Dupuis ny birao fiasany amin’ny maha Consultant na manampahaizana manokana miara- miasa amin’ny Minisitera azy .

Taorian’ny fiarahabana tratry ny taona , dia nambarany tamin’izany fa noho ny ezaka goavana nataon’ ity Mpanazatra ity dia tafiditra anisan’ireo sangany aty Afrika ny ekipam-pirenena Malagasy !
 » Noporofoinao hoy Andriamatoa Ministra ny fitiavanao ny BAREA satria na dia teo aza ireo antso sy tolotra mampilendalenda avy amin’ireo tarika matanjaka , taorian’ireny vokatra manan- tantara tamin’ny CAN 2019 , ireny izay nahatafakatra an’i Madagasikara tany amin’ny ampahefadalana ; dia tsy naharototra anao noho firaiketamponao amin’ireo mpilalao sy ny fankatoavanao ny fiangaviana ny tenanao hanohy ny asa maha mpanazatra , avy amin’ny Filohampirenena ANDRY Rajoelina !
Fitiavana lehibe indrindra izany !  »

CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR DE HANDBALL SENIORS DAMES ET HOMMES

L’ouverture officielle du Championnat de Madagascar seniors de Handball a eu lieu le 09 décembre 2019, au Gymnase couvert Ankorondrano. Le championnat durera une semaine, du lundi 09 décembre au dimanche 15 décembre. Quatre équipes féminines et sept équipes masculines vont disputer les titres du champion 2019.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Tinoka Roberto, ainsi que les Directeurs du ministère ont honoré de leur présence la cérémonie d’ouverture de ce sommet national.

Cyclisme : ouverture officielle du Tour de Madagascar 2019 à Mahajanga.

En la présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur TINOKA Roberto, l’ouverture officielle de la 15 ème édition du Tour Cycliste International de Madagascar s’est tenue à Mahajanga le dimanche 8 décembre 2019.

Le tour de la ville de Mahajanga d’une distance de 90 km a été la première étape de cette Edition 2019. Au total, huit étapes longues de 872 km attendent les participants :

HANDISPORT : 18éme édition de la Coupe des Clubs Champions Handisports de l’Océan Indien (CCCHOI)

L’ouverture officielle  de la 18ème  édition de la Coupe des Clubs Champions Handisports de l’Océan Indien (CCCHOI) a eu lieu aujourd’hui, 03 décembre 2019, au palais des sports Mahamasina. De nombreuses autorités concernées ont honoré de leur présence cet évènement.

Le championnat durera six jours et se déroulera sur trois sites, à savoir Palais des Sports, au CBT Mahamasina et à l’ANS Ampefiloha. Quatre îles dont La Réunion, Maurice, les Comores et Madagascar vont disputer la Coupe la Coupe des Clubs Champions Handisports de l’Océan Indien (CCCHOI), édition 2019.