COVID-19

Andao hiaro tena isika hiarovana ny hafa

Coronavirus na COVID-19.

Satria tsy afaka misaraka ny fanatanjahan-tena sy ny fahasalamana dia indreto torohevitra vitsivitsy ho fanentanana antsika hiatrika ny valan’aretina Coronavirus na COVID-19.

Tsy mifidy saranga io aretina io Fa andao hiara-mientana isika rehetra ho fiarovana ny fahasalamantsika rehetra.

Communiqué CAF

Araka ity fanambarana izay navoakan’ny CAF ity,dia mihemotra amin’ny fotoana tsy mbola voafaritra ireo lalao fifanintsanana hazahoana tapakila hiatrehana ny tompon-dakan’Afrika

Note Circulaire

Suspension d’organisation et de participation aux activités sportives Internationales pour des mesures de prévention face à la propagation rapide du Virus COVID-19